Jouw zoektocht naar nieuwbouw in Zoetermeer begint hier!

Een gids: Vanaf inschrijven tot en met sleuteloverdracht

Welkom bij Soeterdael. Dit project is ontwikkeld door Synchroon, ontworpen door GVA Architecten en het wordt gebouwd door Dura Vermeer. Met deze gids informeren wij je over de gang van zaken bij de aankoop van een woning in Soeterdael tot aan de voor jou belangrijkste halte: de oplevering van de woning!

00

1. Inschrijving en start Verkoop

a.Vooraankondiging
Ruim van te voren communiceren wij de datum waarop de verkoop start. Het project Soeterdael gaat online in verkoop. Op de projectwebsite presenteren wij vanaf dat moment met plezier aan u het nieuwe woningaanbod. Vanaf die datum staan alle woningen, woonoppervlakten en vrij op naam-prijzen op de website. Bij Start Verkoop worden er niet direct woningen verkocht.

b. De informatie is beschikbaar
De uitgebreide informatie over de koopappartementen/ koopwoningen in Soeterdael is online beschikbaar vanaf start verkoop. Je vindt er dan de prijslijst, een weergave van het aanbod en de plattegronden van alle woningtypen. Ook vind je er de opties en de brochure. Uiteraard is de brochure ook verkrijgbaar bij de makelaar. Bij Start Verkoop worden er niet direct woningen verkocht.

c. Interesse? Zo kan je je inschrijven
Zie je jezelf al wonen in Soeterdael? Dan vernemen we graag waar jouw voorkeur naar uit gaat. Meld jezelf aan als belangstellende en maak een persoonlijke account aan in Mijn Omgeving.

In de online Mijn Omgeving van Soeterdael kun je jouw gegevens en woonwensen bijhouden en wijzigen. Daarnaast kun je bij start verkoop jouw definitieve woningvoorkeuren bevestigen zodat je meedoet in de toewijzing van de appartementen. Je ontvangt een bevestiging op het door jou ingevulde e-mailadres. Heb je vragen over de online inschrijving of kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met de makelaar. De contactgegevens vind je onderaan dit document.

Online inschrijven op de appartementen is mogelijk tot en met uiterlijk 15 november 2023, twee weken na start verkoop.

01

2. Financiën

a. Het berekenen van je financiële mogelijkheden
Als je een huis koopt, sluit je in de meeste gevallen een hypotheek af. Je maximale leencapaciteit en verantwoorde maandlasten kunnen in overleg met een adviseur onderzocht worden. Organiseer zelf van te voren zelf een financiële toets. Een financiële toets is het maken van een berekening door een hypotheekadviseur om te kijken of een appartement in Soeterdael past binnen de financiële mogelijkheden.

b. Houd bij het berekenen van de hypotheek ook rekening met de kosten voor het afbouwen van de woning
Let bij het inschatten van de totale kosten voor de aankoop van de woning ook op de kosten die je maakt voor het verder naar smaak afbouwen van de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de keuken, maar ook meerwerkopties zoals extra elektrapunten of andere binnendeuren. Ook voor de inrichting van de woning is het handig om wat geld te reserveren. Bijvoorbeeld extra budget voor vloer- en wandafwerking, gordijnen en verlichting.

02

3. Toewijzing en aankoop

a. Zo werkt de toewijzing
Er wordt alleen toegewezen op basis van de woningvoorkeur die je hebt aangegeven. Ben je als enige geïnteresseerd in een bepaald bouwnummer? Dan wordt de woning aan jou toegewezen. Zijn er meerdere belangstellenden voor eenzelfde bouwnummer? Dan wijst Synchroon, de verkopende partij, toe. Synchroon kan vrij van belangen en op basis van willekeur een woning toewijzen. Synchroon heeft de makelaar opdracht gegeven om de resultaten van de toewijzing te communiceren met de kandidaten.

  • Per huishouden mag slechts één online inschrijving geregistreerd worden. Dubbele inschrijvingen worden geheel uitgesloten van toewijzing.
  • Wanneer een inschrijving leidt tot de koop van een woning dan geldt dat de gegevens van inschrijver overeen dienen te komen met de gegevens van de koper in de overeenkomsten.
  • De inschrijving is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als verkoper, Synchroon, verplichten zich niet tot (ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de inschrijving geen rechten ontlenen.
  • Heeft u voorkeuren ingevuld en geregistreerd en verandert u tóch van gedachten? Geen probleem. In “Mijn Omgeving” kunt u tot aan de sluitingsdatum uw voorkeuren wijzigen. Vergeet niet om nogmaals op “bevestigen” te klikken.

Krijg je een woning toegewezen? Dan word je kort na de sluitingsdatum geïnformeerd door de makelaar. Ook wanneer je geen woning toegewezen hebt gekregen, word je hiervan via een mail vn op de hoogte gebracht. Wat je vanaf dat moment kan verwachten, leggen we hieronder graag uit.

b.Hoe ziet het proces na de toewijzing eruit?
Je gaat eerst in gesprek de makelaar.
Wanneer je een woning toegewezen hebt gekregen, word je uitgenodigd voor een gesprek met de makelaar. Hier ontvang je de aanvullende gegevens en informatie die je nodig hebt om een besluit te kunnen nemen om tot aankoop van de woning over te gaan. Daarnaast geeft de makelaar uitgebreide informatie over het project en alle facetten die met de aankoop van een woning in aanbouw te maken hebben. Is de kogel door de kerk? Dan worden de documenten gereed gemaakt voor ondertekening.

Meer- en minderwerk
Eén van de contractstukken waar de makelaar je meer over vertelt is de lijst van meer- en minderwerk. Op deze lijst staan de meerwerkopties die de aannemer aanbiedt, inclusief de prijzen. Heeft u wensen die niet op de meer- en minderwerklijst staan? Dan geeft u dit aan bij de makelaar. De makelaar gaat na of uw wensen mogelijk zijn binnen het bouwsysteem. De lijst geeft u echter een goed beeld van (on)mogelijkheden en de kosten. Belangrijk om te onthouden: Soeterdael is een nieuwbouwproject, dit is anders dan particulier opdrachtgeverschap van één woning. Het is belangrijk dat je je vooraf oriënteert op jouw woonwensen zodat je bij inschrijving, toewijzing en het tekenen van de overeenkomsten een reëel beeld hebt van de opties.

Het vervolg
Thuis laat je de informatie op je inwerken en kort daarna is er weer contact met de makelaar. Je laat weten wat het besluit is. Ga je niet door met de woning? Dan is de makelaar vrij om een andere kandidaat te benaderen. Ga je door? Gefeliciteerd! De overeenkomsten worden op jouw naam gezet, je ontvangt deze ter inzage en je wordt uitgenodigd om de overeenkomsten digitaal te ondertekenen.

c. Droomhuis gevonden?
De koop-/aanneemovereenkomst kunnen worden getekend. Wanneer je besluit een woning in Soeterdael aan te kopen, maakt de makelaar een vervolgafspraak voor (de voorbereiding van) het ondertekenen van de koop-/aanneemovereenkomst. De koop-/aanneemovereenkomst regelt de eigendomsoverdracht van het appartementsrecht en omvat alle bepalingen over de bouw van de woning en de betaling daarvan in termijnen.

Je ontvangt een link waarmee je de overeenkomsten digitaal kunt ondertekenen. Nadat je de koop-/aanneemovereenkomst hebt getekend, wordt deze ook door Synchroon digitaal ondertekend. Je ontvangt per mail automatisch een kopie van de door alle partijen ondertekende overeenkomsten.

De notaris en de aannemer ontvangen via Synchroon ook een exemplaar. De notaris bereidt vervolgens de akte van levering van het betreffende appartementsrecht. De aannemer is ook geïnformeerd dat u gekocht heeft en de kopersbegeleider neemt contact met je op.

De overeenkomst verplicht je om de koop- en aanneemsom te betalen en verplicht Synchroon en Dura Vermeer om het appartementsrecht te leveren en de woning te bouwen. De koopsom betaal je, samen met eventueel vervallen termijnen van de aanneemsom, tijdens de levering bij de notaris.

Nadat je de koop- en aanneemovereenkomst hebt ondertekend, wordt het contact met de makelaar overgenomen door de kopersbegeleider van de aannemer. Tijdens het bouwproces heb je een kopersbegeleider die het vaste aanspreekpunt is voor al jouw vragen tijdens de bouw. Je wordt geïnformeerd over het verdere proces na aankoop en de tijd die daarmee gemoeid zal zijn.

03

4. Je hebt de woning gekocht, hoe nu verder?

Nu volgen er twee parallelle paden.

Pad 1: De notaris en de aannemer ontvangen van ons de getekende overeenkomsten. De aannemer weet nu dat je de woning gekocht hebt en nodigt je uit voor een meer- en minderwerkgesprek. Je wordt uitgenodigd door de showroom om samen sanitair en tegelwerk voor badkamer en toilet te bespreken. Jouw eventuele wensen worden door de (onder)aannemer verwerkt in optietekeningen en je ontvangt een offerte. Tip: bereid jezelf goed voor, denk na over hoe je het huis wilt gaan gebruiken, waar je (extra) wandcontactdozen nodig hebt, welke deuren je mooi vindt etc.

Pad 2: Het wachten begint. De koop- en aannemingsovereenkomst zijn door jou en ons getekend en in de overeenkomst staat een artikel dat heet “Vervullen opschortende voorwaarden”. Dit zijn woorden die u niet elke dag gebruikt. Het betekent dat de overeenkomsten voor nu worden opgeschort en werkelijk tot stand komt zodra er enkele voorwaarden zijn vervuld. Dit is in “nieuwbouw Nederland” een gebruikelijk artikel. De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Er is een minimale voorverkoop nodig van bijvoorbeeld 70% (het project kan gebouwd worden als er genoeg toekomstige bewoners zijn).
  • De grond is in ons bezit (zodat wij het ook aan u kunnen doorleveren/ verkopen).
  • De bouwvergunning is onherroepelijk, ofwel “definitief” (Het ontwerp heeft groen licht gekregen en er mag gebouwd worden).

In de koop- en aannemingsovereenkomst staat genoemd wanneer deze voorwaarden vervuld dienen te zijn.

04

5. Juridische informatie

a. Op bezoek bij de notaris.
Wanneer na aankoop jouw financiering rond is, uiterlijk twee maanden na ondertekening, kan er gepasseerd worden bij de notaris.

Je ontvangt een uitnodiging voor het tekenen van de akte van levering en – indien van toepassing – de hypotheekakte. De notaris maakt pas een afspraak als de financiering van de woning geregeld is. De notaris vraagt een aantal documenten bij je op ter voorbereiding op het tekenmoment. Vóór de datum van ondertekening van de akte van levering ontvang je van de notaris een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven.

b. Vereniging van Eigenaren
Om een appartementengebouw te kunnen verkopen, wordt het juridisch opgesplitst in kleinere stukken; aparte appartementsrechten. Deze splitsing heeft reeds plaatsgevonden en is door de notaris verwerkt in een splitsingsakte. Zo kunnen de appartementen los van elkaar verkocht worden.

Volgens de wet moet er bij iedere splitsing ook een vereniging van eigenaren (VvE) opgericht worden. De vereniging wordt bij verkoop van de appartementen gevuld met leden; elke nieuwe eigenaar wordt automatisch lid. Tussentijds opzeggen kan niet. Pas als je je huis verkoopt, stopt het lidmaatschap.

Ook voor de appartementen in Soeterdael wordt een VvE opgericht. Je bent als koper gedeeld eigenaar van het appartementengebouw en daarmee ook gedeeld verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan, ieder voor een vastgesteld deel. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud, het behartigen van het gezamenlijke belang van alle eigenaren, het beheer van het gebouw en zorgt er ook voor dat er genoeg financiële middelen zijn voor groot onderhoud.

Daarnaast zorgt de VvE voor verzekeringen van het gebouw. Op deze manier staat het gebouw er altijd netjes, goed verzorgd én groen bij. In de aktes van de notaris staat omschreven waarvoor de VvE verantwoordelijk is. Voor het beheer en onderhoud betaal je een maandelijkse bijdrage aan de VvE.

05

6. Het appartement wordt gebouwd!

a. De opschortende voorwaarden zijn vervuld.
Wij gaan ervanuit dat de opschortende voorwaarden zijn vervuld op het moment dat wij dat hebben ingeschat. Dat is goed nieuws! De koop- en aannemingsovereenkomsten zijn nu écht tot stand gekomen. Je krijgt een brief van ons waarin wij aangeven dat wij de aannemer opdracht hebben gegeven om zich voor te bereiden op start bouw! De aannemer heeft circa 3 maanden de tijd om zich voor te bereiden en om de bouwplaats in te richten.

Ook nodigen wij je in deze brief uit om de hypotheekstukken in orde te maken, voor zover je dat al niet gedaan heeft. Je kunt namelijk op korte termijn naar de notaris om de grond geleverd te krijgen.

“Hoera” en “grondrente betalen” zijn termen die niet echt bij elkaar passen. Tóch worden ze in de brief samen genoemd. Want de grondrente gaat in zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Hoe sneller je naar de notaris gaat, hoe minder grondrente je betaalt. De ingangsdatum van de grondrente is dus gekoppeld aan het moment dat het project écht van start gaat en de opschortende voorwaarden vervuld zijn.

b. Feestje!
Je hebt zich inmiddels verdiept in de tekeningen en contact gehad met de aannemer voor de afbouw van uw woning, u bent naar de notaris geweest, u heeft sanitair en tegelwerk uitgezocht en misschien bent u al aan het shoppen voor een keuken. Een nieuwbouwwoning is hard werken, ook voor u!
Hoogste tijd voor een feestje!

Eigenlijk is dit feest de eerste buurtborrel, want tijdens dit feestje ontmoet u uw buren en overburen. Gezellig! U vormt al een buurt vóórdat u er woont. Whatsapp-groepen worden opgericht en contactgegevens worden uitgewisseld. Samen op weg naar wonen in Soeterdael.

c. De bouwtijd begint en de aannemer brengt termijnen bij u in rekening.
Zoals aangegeven wordt bij de notaris de grond afrekent. Tijdens de bouwtijd brengt de aannemer in termijnen de woning bij je in rekening.
De aannemer start met bouwen. In de aannemingsovereenkomst lees je enkele belangrijke details. Zoals:

  • De bouwfasen en de termijnen van de bouw die de aannemer aan u in rekening brengt: Zodra een deel van de bouw is afgerond ontvangt u een factuur. Een factuur is bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom. Alle facturen bij elkaar zijn 100% van de aanneemsom. De facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen. Betaalt u na 14 dagen, dan wordt er bouwrente in rekening gebracht.
  • De werkbare dagen: In de aannemingsovereenkomst staat het aantal werkbare dagen waarbinnen de aannemer de woning aan u moet opleveren. Bekijk op tijd wanneer deze periode afloopt. Dan weet je de uiterlijke termijn waaraan de aannemer zich houdt voor de overdracht van de sleutel. Ook heb je een richtlijn waarop je jouw huidige woonsituatie kunt sturen.

Wanneer wordt de woning door de aannemer aan mij opgeleverd?
Deze vraag wordt het meest gesteld en is het lastigst op voorhand te beantwoorden. Daarom is dit een onderwerp waar wij duidelijk en transparant over informeren.

Prognose (!) bij Start Verkoop
Vanaf Start Verkoop zal je mondeling een voorzichtige (!) prognose (!) worden meegegeven qua sleuteloverdracht. Je kunt alléén rechten ontlenen aan de afspraak in de aannemingsovereenkomst: de woning dient aan je opgeleverd te worden binnen een x-aantal werkbare dagen.

Contract
De aannemer kan lange tijd (ook tijdens de bouw) alleen een prognose afgeven en zal terughoudend zijn in het noemen van de exacte maand. Een aannemer kan immers plannen wat hij wil; maar als het weer het niet toelaat of een leverancier roet in het eten gooit dan is de maand die hij noemde alweer van de baan; Jij niet blij, hij niet blij. De aannemer heeft als enige richtlijn het aantal werkbare dagen in de aannemingsovereenkomst. De aannemer zal je op een gegeven moment uitnodigen voor de voorschouw en voor de oplevering met een concrete datum en tijdstip. Dit is circa een maand voor de sleuteloverdracht.

Dilemma
Misschien voel je het al aankomen. In de laatste maanden voor oplevering gaat er spanning ontstaan tussen jouw privé planning en die van de aannemer. Je wilt afspraken kunnen maken met de stukadoor of de keukenleverancier, maar de aannemer is nog niet zover om een finale opleverdatum te noemen. Dit is een realiteit die bij het kopen van een nieuwbouwwoning hoort. De aannemer heeft vanzelfsprekend jouw woongeluk voor ogen en wil vol trots de woning aan opleveren. Alleen, de aannemer zal de contractuele afspraak met jou en zijn eigen planning aanhouden als richtlijn.

Plan de campagne
Een naadloze aansluiting tussen jouw huidige woning en jouw nieuwe woning kan dus spannend worden. Overleg daarom op tijd met de makelaar of verhuurder welke mogelijkheden er zijn op basis van de opleverprognose tot en met het gebruik van het volledige aantal werkbare dagen. Overleg ook met bijvoorbeeld met de keukenleverancier, de stukadoor, etc.

06

7. Aanvullende informatie

a. Prijsstijgingen
De in de koop-/aannemingsovereenkomst overeen- gekomen totale koop- en aanneemsom, de eventueel verschuldigde vergoeding en rente(s) staan vast. Een uitzondering hierop zijn wijzigingen in het BTW-tarief en de door de overheid wettelijk vastgestelde of nog vast te stellen bijdragen. Stijgingen in loon- en materiaalkosten tijdens de bouw zijn voor rekening van de aannemer.

b. Koopsom en aanneemsom betalen
De koopsom wordt in één keer voldaan ten tijde van de levering bij de notaris. De aanneemsom wordt in termijnen in rekening gebracht, naar rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling staat in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld. Een bouwtermijn hoeft pas betaald te worden nadat hiervoor een factuur is ontvangen van de aannemer. De factuur kan betaald worden uit eigen middelen of kan worden doorgestuurd naar de hypotheekverstrekker die de factuur betaalt vanuit het bouwdepot. De laatste bouwtermijn moet vóór oplevering van de woning betaald zijn, alleen dan wordt de sleutel van de woning uitgereikt.

c. Met de SWK garantie heb je de zekerheid dat je woning wordt afgebouwd
Soeterdael wordt gebouwd met de Garantie- en waarborgregeling van SWK/ Woningborg. De garantie bestaat uit twee onderdelen; een afbouw- en kwaliteitsgarantie. Hoe lang en op welk onderdeel van jouw woning garantie zit, kun je lezen in de brochure, die als download beschikbaar is op de website www.swk.nl. Ook informeert de makelaar je hierover graag tijdens het gesprek.