Jouw zoektocht naar nieuwbouw in Zoetermeer begint hier!

BENG – Bijna Energie Neutraal

Bijna Energie Neutraal

De BENG-eisen zijn opgebouwd uit een aantal indicatoren die opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en aannemers in acht dienen te nemen bij de bouw van woningen en appartementen. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de BENG-eisen.

De belangrijkste eisen zijn:

  • Maximale energiebehoefte: De eerste eis is de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te warmen en te koelen. Deze eis wordt behaald door het toepassen van goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een juiste oriëntatie van het gebouw.
  • Maximaal primair energiegebruik: Hoeveel energie is nodig om in de energiebehoefte van het gebouw te voorzien? Soeterdael blijft per gebouw onder het maximum van 25 kWh/m2/jaar.
  • Minimaal aandeel hernieuwbare energie: Tot slot, er wordt voor minstens 50 procent gebruikgemaakt van hernieuwbare energie.

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voldoet het project Soeterdael aan deze eisen.

In een notendop

  • Energieverlies beperken.
  • Het verbeteren van de woningschil, bijvoorbeeld door middel van isolatie en HR++ glas;
  • Het terugwinnen van het warmteverlies bij douchen en ventilatie;
  • Gebruik maken van de meest energiezuinige Bijna Energie Neutraal apparatuur die er is, zoals de A+++ warmtepomp.
Praktische zaken

PV-panelen: Zelf energie opwekken

De drie gebouwen hebben conform de BENG- eisen geen pv-panelen nodig. Synchroon heeft besloten om wel pv-panelen te plaatsen.

Het bescheiden dakoppervlak van de Parkblokken wordt voorzien van pv-panelen welke worden aangesloten op de algemene meterkast, per gebouw. Ofwel, de opgewekte energie is voor de VvE van ieder Parkblok wat leidt tot lagere servicekosten, afhankelijk van de mate van energieverbruik.
Het grotere dakoppervlak van het Waterblok wordt eveneens voorzien echter is hier besloten om de pv-panelen te koppelen aan de meterkasten van de appartementen. Een nader te bepalen aantal pv-panelen per appartement. Ofwel, de opgewekte energie staat ter beschikking aan iedere bewoner wat leidt tot een lagere energierekening, afhankelijk van de mate van energieverbruik.