Jouw zoektocht naar nieuwbouw in Zoetermeer begint hier!

In gesprek met Peter Geusebroek, Architect van Soeterdael

Peter Geusebroek

Architect van Soeterdael

‘Mijn first impression is mijn belangrijkste inspiratiebron. Als ik aan een nieuw ontwerptraject begin dan geeft dat oorspronkelijke eerste gevoel bij de plek de richting aan.’

‘Als ontwerper stel ik me de vraag: hoe zou ik hier prettig wonen? Ik leef me in en kijk vooruit. Daarmee denk ik in Soeterdael fijne toekomstgerichte appartementen te hebben ontworpen.’

Het zijn de woorden van Peter Geusebroek van GVA Architecten, verantwoordelijk voor het ontwerp van de drie woongebouwen van Soeterdael. Hij vertelt hoe het plan is ontstaan en welke weg hij heeft bewandeld om tot het ontwerp te komen.

Wat was je first impression van de plek?
‘Ik ervaarde vooral ruimtelijkheid. Het was een mooie open ruimte die je niet moet willen volbouwen. Maar toch lag de vraag om bijna 90 appartementen te bouwen. Dan ga je kijken wat mogelijk is. De locatie aan de Bijdorplaan ligt tussen een jaren ’70 wijk met zowel hoogbouwflats en laagbouwwoningen waar de auto dominant aanwezig is en het historische lint van het Oude Dorp. Ik heb gekozen voor drie geclusterde gebouwen in een parkachtig landschap waar de auto niet zichtbaar is. Dat is mogelijk door aan de relatief drukke Willem de Zwijgerlaan een langgerekt woongebouw aan het water te maken. In de luwte van het Waterblok ontstaat aan de achterkant een groene plek voor twee parkgebouwen. Het park loopt over het parkeren heen waardoor je de openheid en de relatie met de omgeving behoudt.’

Interview

Peter Geusebroek, architect van Soeterdael

Hoe zie je dat principe terug in de architectuur?
‘Voor de eigentijdse appartementen in het Waterblok is gekozen voor een rode baksteen. Dat sluit aan op het bestaande woonzorg-complex aan de Bijdorplaan. Achter deze harde, wat stenige bebouwingsrand creëer je een rustig binnengebied voor de parkblokken. De gevels van deze twee woongebouwen krijgen een groene steen en relatief grote glasopeningen. Vervolgens laten we gevels begroeien met groene klimplanten. Zo krijg je een groen ton-sur-ton kleurenpalet.’Een levendige groene gevel sluit mooi aan bij het thema stadsnatuur en natuurinclusief ontwikkelen. Waar zie ik dat nog meer terug?
‘Ik maak een onderscheid tussen kijk- en gebruiksnatuur. In de levendige groene gevels beleef je de seizoenen; elk jaargetijde ziet het gebouw er anders uit qua kleur en structuur. Met de klimplanten maak je ook een plek die voor bijvoorbeeld vlinders interessant is. Door onder de goot nestkasten te integreren, zorgen we voor een nieuw thuis voor de gierzwaluw. Zo komt de gevel echt tot leven.’Jullie staan bekend om ‘het spel van licht en schaduw’. Leg eens uit?
‘Ja, wij leggen veel nadruk op een zorgvuldige detaillering en een gelaagdheid in de gevel. Dat heeft vooral te maken met de vraag: hoe manifesteert het gebouw zich onder wisselende lichtomstandigheden? In de winter is het laat licht en vroeg donker. Of wat doet de gevel bij felle zon of juist op regenachtige dagen? Hoe zorg je er onder alle omstandigheden dat het gebouw prettig aanvoelt, dat je je er welkom en veilig voelt? Een bepaalde mate van reliëf in de gevel geeft dan een speels en luchtig effect. Niet alleen van buiten wordt het spel van licht en donker gespeeld ook de plattegrond, de relatie tussen de verschillende plekken in de woning, moet logisch zijn. Hoe zorg ik ervoor dat er op de juiste momenten en plekken in de woning voldoende licht is waardoor het prettig maar ook geborgen voelt. Als ontwerper moet je dat onder verschillende omstandigheden kunnen inschatten en aanvoelen. En naar mijn idee zijn we daar goed in geslaagd!’

Impressie Soeterdael